Prawnik Katowice - kancelaria radców prawnych Antelegem - Katowice
Premia Łacińska - "Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione ius habent aequum praesidium legis habere" - tzn. Wszyscy są równie wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej.

Upadłość konsumencka


Od jakiegoś czasu w polskim porządku prawnym funkcjonuje obok klasycznej upadłości przedsiębiorcy również upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czyli konsumentów. Przepisy w tym zakresie uległy w ostatnim czasie istotnym zmianom. Upadłość konsumencka ma na celu oddłużenie konsumenta, który popadł w dług nie ze swej winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

Zajmujemy się prowadzeniem dłużnika przez proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej od momentu analizy jego sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz zadłużenia, poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, aż po reprezentowanie w postępowaniu sądowym o ogłoszenie upadłości.

DANE KONTAKTOWE

Adres firmy:

ul. Ligonia 30/3 (I piętro)
40-036 Katowice

Błażej Nowak Radca prawny
tel. 727-510-742
e-mail: kancelaria@antelegem.pl