Prawnik Katowice - kancelaria radców prawnych Antelegem - Katowice
Premia Łacińska - "Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione ius habent aequum praesidium legis habere" - tzn. Wszyscy są równie wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej.

O Kancelarii

Nazwa „Ante Legem” została zainspirowana paremią łacińską: „Omnes ante legem aequi sunt et sine nulladistinctione ius habent aequum praesidium legis habere”, co oznacza: „Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej.” Każdy, niezależnie od tego, czy jest to spółka, duża firma, mikroprzedsiębiorca, czy też osoba fizyczna, powinien mieć dostęp do profesjonalnej pomocy prawnej na wysokim poziomie.

Radca prawny Błażej Nowak

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku prawo (studia stacjonarne). W 2013 r. ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach  i w 2014 r. złożył z wyróżnieniem egzamin radcowski. Następnie z dniem 26.07.2014 r. uzyskał prawo wykonywania zawodu radcy prawnego (Kt 3362).

W latach 2011-2012 uczestniczył w studiach podyplomowych z zakresu „Wyceny i gospodarki nieruchomościami” organizowanymi przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Następnie odbył praktykę zawodową dla zarządców nieruchomości w Instytucie Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach. W dniu 21.12.2012 r. uzyskał licencję zarządcy nieruchomości.
Od marca 2009 r. współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych ADVERSARIUS Grott, Herok, Wieczorek sp. p. z siedzibą w Katowicach.
Preferowane dziedziny prawa: prawo cywilne (w szczególności w zakresie szkód komunikacyjnych), w tym  prawo nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem prawa mieszkaniowego, szeroko rozumiane prawo gospodarcze (w tym prawo spółek handlowych), prawo zamówień publicznych, prawo pracy, prawo procesowe.