Prawnik Katowice - kancelaria radców prawnych Antelegem - Katowice
Premia Łacińska - "Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione ius habent aequum praesidium legis habere" - tzn. Wszyscy są równie wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej.

Odzyskiwanie utraconych nieruchomości


Niejednokrotnie bezprawnie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w Polsce były dokonywane przejęcia nieruchomości. Nierzadko przejęcia te były związane z użyciem przemocy albo groźby jej użycia. Nierzadko z obawy przed przemocą nieruchomości były opuszczane. Niejednokrotnie też osoby wyjeżdżające z terytorium Polski pozostawiły po sobie nieruchomości, które wbrew ich woli zostały przejęte przez osoby trzecie. Odzyskiwanie takich nieruchomości nie jest łatwe, zwłaszcza jeśli pozostaje się poza granicami Polski, dlatego warto jest skorzystać z pomocy fachowców.

DANE KONTAKTOWE

Adres firmy:

ul. Ligonia 30/3 (I piętro)
40-036 Katowice

Błażej Nowak Radca prawny
tel. 727-510-742
e-mail: kancelaria@antelegem.pl