Prawnik Katowice - kancelaria radców prawnych Antelegem - Katowice
Premia Łacińska - "Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione ius habent aequum praesidium legis habere" - tzn. Wszyscy są równie wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej.

Sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych


Czasem problem przed jakim staje przedsiębiorca jest bardzo złożony pod względem prawnym i na tyle ważny, że konieczne jest sporządzenie opinii bądź ekspertyzy prawnej. Problematyka może dotyczyć szeregu kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności dotyczącej skutków prawnych podejmowanych decyzji biznesowej, a przede wszystkim skutków prawnych oraz ryzyk prawnych zamierzonej inwestycji.

 

Uzyskanie opinii lub ekspertyzy pozwoli dokonać oceny ryzyk oraz skutków prawnych danego przedsięwzięcia na etapie planowania podejmowania działań, co pozwoli zapobiec ewentualnym negatywnym ich skutkom w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Sporządzimy dla Ciebie opinię lub ekspertyzę prawną z większości dziedzin. Udzielimy odpowiedzi na nurtujące Cię problemy prawne oraz ryzyka prawne, co pozwoli Ci na podjęcie właściwej decyzji biznesowej.

DANE KONTAKTOWE

Adres firmy:

ul. Ligonia 30/3 (I piętro)
40-036 Katowice

Błażej Nowak Radca prawny
tel. 727-510-742
e-mail: kancelaria@antelegem.pl