Prawnik Katowice - kancelaria radców prawnych Antelegem - Katowice
Premia Łacińska - "Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione ius habent aequum praesidium legis habere" - tzn. Wszyscy są równie wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej.

Sporządzanie ugód


Ważnym elementem porozumienia z wierzycielami jest odpowiednie sporządzenie ugody pozasądowej gwarantującej dłużnikowi, że przy wywiązywaniu się z niej należycie wierzyciel nie będzie prowadził dalszych czynności windykacyjnych, a podjęte zostaną wstrzymane.

Błędne sformułowanie ugody z wierzycielem może prowadzić do bardzo niekorzystnych rezultatów. Mieć przy tym należy mieć a uwadze, żeby ugody z wierzycielami były sporządzone w taki sposób, aby była realna możliwość wywiązania się z nich przez dłużnika.

DANE KONTAKTOWE

Adres firmy:

ul. Ligonia 30/3 (I piętro)
40-036 Katowice

Błażej Nowak Radca prawny
tel. 727-510-742
e-mail: kancelaria@antelegem.pl