Prawnik Katowice - kancelaria radców prawnych Antelegem - Katowice
Premia Łacińska - "Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione ius habent aequum praesidium legis habere" - tzn. Wszyscy są równie wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej.

Zamówienia publiczne


Usługi prawne z zakresu zamówień publicznych kierujemy głównie do przedsiębiorców. Jeśli chcesz ze swoją firmą wziąć udział w przetargu i nie wiesz jak się do niego przygotować, to warto skorzystać z naszej oferty. Zadbamy o skompletowanie wszystkich potrzebnych dokumentów oraz o ich zgodność z obowiązującymi procedurami. Pomożemy także przy wątpliwościach m. in. związanymi z rażąco niską ceną, czy wezwaniami do uzupełnienia braków

Nasza oferta jest skierowana także dla zamawiających – mamy doświadczenie w opiniowaniu SIWZ oraz innych ogłoszeń o wszczęciu postępowania, pomagamy w trakcie samego postępowania, sprawach przed KIO, a także sprawach o zapłatę z zakresu zamówień publicznych.

Zakres naszych działań w ramach zamówień publicznych obejmuje:

  • odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej,
  • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą,
  • pomoc w postępowaniach przetargowych (w tym opiniowanie oferty pod katem zgodności z SIWZ, pomoc w zapytaniach kierowanych przez zamawiających),
  • opiniowanie SIWZ,
  • pomoc przy wyborze najkorzystniejszej oferty,
  • sprawy o zapłatę przy nienależytym wykonaniu umowy,
  • bieżące doradztwo,
  • reprezentowanie wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz na etapie realizacji zamówienia publicznego.

 

DANE KONTAKTOWE

Adres firmy:

ul. Ligonia 30/3 (I piętro)
40-036 Katowice

Błażej Nowak Radca prawny
tel. 727-510-742
e-mail: kancelaria@antelegem.pl