Prawnik Katowice - kancelaria radców prawnych Antelegem - Katowice
Premia Łacińska - "Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione ius habent aequum praesidium legis habere" - tzn. Wszyscy są równie wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej.

Sporządzanie ugód, negocjowanie warunków spłaty zadłużenia z dłużnikami


Czasem rozwiązaniem na ściągnięcie należności może być odpowiednie „dogadanie” się z dłużnikiem, rozłożenie należności na raty itd.

Prowadząc sprawę windykacji należności zapewniamy stały monitoring postępu działań, negocjowanie warunków spłaty zadłużenia z dłużnikiem oraz sporządzamy ugody z dłużnikiem w taki sposób, aby zabezpieczyć wierzyciela przed ewentualnym brakiem wywiązywania się przez dłużnika z zawartej ugody.

DANE KONTAKTOWE

Adres firmy:

ul. Ligonia 30/3 (I piętro)
40-036 Katowice

Błażej Nowak Radca prawny
tel. 727-510-742
e-mail: kancelaria@antelegem.pl