Prawnik Katowice - kancelaria radców prawnych Antelegem - Katowice
Premia Łacińska - "Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione ius habent aequum praesidium legis habere" - tzn. Wszyscy są równie wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej.

Sprawy upadłościowe i naprawcze


Upadłość ma na celu ochronę zarówno dłużnika, jak i wierzycieli przed negatywnymi skutkami powstania niewypłacalności przez dłużnika. Do niedawna upadłość była domeną przedsiębiorców, jednakże na skutek ostatnich zmian w przepisach coraz więcej ogłaszanych upadłości to upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a zatem tzw. upadłości konsumenckich. Trzeba pamiętać, że samo zadłużenie nie pozwala nam na ogłoszenie upadłości. Do jej ogłoszenia należy spełnić określone przesłanki, które są inne dla przedsiębiorców i inne dla konsumentów. Dobrze zatem przed rozpoczęciem tej procedury sprawdzić czy spełniamy te wymagania. Dobrze jest też ustalić czy nasza sytuacja finansowa nie jest na tyle zła, że należałoby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Warto w tym zakresie udać się po pomoc do specjalisty.

Zakres usług związanych ze sprawami upadłościowymi:

DANE KONTAKTOWE

Adres firmy:

ul. Ligonia 30/3 (I piętro)
40-036 Katowice

Błażej Nowak Radca prawny
tel. 727-510-742
e-mail: kancelaria@antelegem.pl