Prawnik Katowice - kancelaria radców prawnych Antelegem - Katowice
Premia Łacińska - "Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione ius habent aequum praesidium legis habere" - tzn. Wszyscy są równie wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej.

Szkody osobowe


Czasem szkoda w majątku wiążę się również z szkodą na osobie np. w wyniku wypadku drogowego doznajemy uszkodzeń ciała, które wiążą się nieraz z koniecznością prowadzenia leczenia lub nawet długiej uciążliwej rehabilitacji. W takiej sytuacji poszkodowany ma prawo domagania się nie tylko odszkodowania za szkody w majątku, ale także za szkody związane z leczeniem, rehabilitacją oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Takie same roszczenia przysługują pokrzywdzonemu, gdy dozna się jedynie uszczerbku na zdrowiu. Pomagamy w ustaleniu zakresu i wysokości szkody oraz w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia od sprawcy szkody bądź jego ubezpieczyciela.

DANE KONTAKTOWE

Adres firmy:

ul. Ligonia 30/3 (I piętro)
40-036 Katowice

Błażej Nowak Radca prawny
tel. 727-510-742
e-mail: kancelaria@antelegem.pl