Prawnik Katowice - kancelaria radców prawnych Antelegem - Katowice
Premia Łacińska - "Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione ius habent aequum praesidium legis habere" - tzn. Wszyscy są równie wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej.

Służebności


Czasem położenie nieruchomości powoduje, iż korzystanie z niej jest utrudnione bez skorzystania z innej sąsiedniej nieruchomości np. w przypadku braku dojazdu z nieruchomości do drogi publicznej. W takiej sytuacji konieczne jest ustanowienie odpowiedniej służebności albo na drodze polubownej albo sądowej.

Z drugiej strony bywa, ze właściciele sąsiednich nieruchomości lub przedsiębiorstwa przesyłowe (dostarczające media do nieruchomości takie jak woda, prąd, gaz) korzystają z Twojej nieruchomości. W celu uregulowania zasad oraz wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości można ustanowić odpowiednią służebność.

Pomagamy zarówno w ustanowieniu służebności na drodze polubownej, jak i sądowej.

Jesteśmy po Twojej stronie - skontaktuj się z nami: