Prawnik Katowice - kancelaria radców prawnych Antelegem - Katowice
Premia Łacińska - "Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione ius habent aequum praesidium legis habere" - tzn. Wszyscy są równie wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej.

Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych


Wspólnoty mieszkaniowe borykają się czasem z problemami o charakterze prawnym. Począwszy na zaległościach w opłacaniu opłat prze właścicieli lokali poprzez nienależyte wykonanie robót przez wykonawców.

Możemy w sposób kompleksowy pomagać w działalności wspólnoty mieszkaniowej we wszystkich aspektach jej działalności, doradzać w zakresie podejmowanych inicjatyw czy powstałych problemach.

Pomagamy również w sprawach pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a właścicielem lokalu, z którym wspólnota pozostaje w sporze np. z uwagi na brak opłacania należności z tytułu zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek na fundusz remontowy czy zaliczek na media.

DANE KONTAKTOWE

Adres firmy:

ul. Ligonia 30/3 (I piętro)
40-036 Katowice

Błażej Nowak Radca prawny
tel. 727-510-742
e-mail: kancelaria@antelegem.pl