Prawnik Katowice - kancelaria radców prawnych Antelegem - Katowice
Premia Łacińska - "Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione ius habent aequum praesidium legis habere" - tzn. Wszyscy są równie wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej.

Czynsze


Podstawowym obowiązkiem najemcy jest uiszczanie na rzecz wynajmującego czynszu. Najczęściej czynsz ma postać świadczenia pieniężnego płatnego okresowo, np. co miesiąc.

Brak płatności czynszu zdarza się bardzo często. W naszym kraju zaległości czynszowe liczone są w milionach złotych. Istotne jest, aby ściągać należności na bieżąco i nie doprowadzić do zbyt dużych okresów zaległości. Przydatna w tym jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który zapewni sprawne przeprowadzenie egzekucji należności czynszowych.

DANE KONTAKTOWE

Adres firmy:

ul. Ligonia 30/3 (I piętro)
40-036 Katowice

Błażej Nowak Radca prawny
tel. 727-510-742
e-mail: kancelaria@antelegem.pl