Prawnik Katowice - kancelaria radców prawnych Antelegem - Katowice
Premia Łacińska - "Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione ius habent aequum praesidium legis habere" - tzn. Wszyscy są równie wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej.

Zamówienia publiczne


W ramach czynności związanych z zamówieniami publicznymi oferujemy Państwu sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą,, pomoc w postępowaniach przetargowych (w tym opiniowanie oferty pod katem zgodności z SIWZ, pomoc w zapytaniach kierowanych przez zamawiających), bieżące doradztw oraz reprezentowanie wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz na etapie realizacji zamówienia publicznego.

DANE KONTAKTOWE

Adres firmy:

ul. Ligonia 30/3 (I piętro)
40-036 Katowice

Błażej Nowak Radca prawny
tel. 727-510-742
e-mail: kancelaria@antelegem.pl