Prawnik Katowice - kancelaria radców prawnych Antelegem - Katowice
Premia Łacińska - "Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione ius habent aequum praesidium legis habere" - tzn. Wszyscy są równie wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej.

Udział w posiedzeniach organów spółek


Przy większych podmiotach gospodarczy takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne ze względu na zachowanie pry funkcjonowaniu odpowiednich organów takich podmiotów konieczne jest zapewnienie profesjonalnej obsługi prawnej poprzez udział w posiedzeniach organów tych spółek profesjonalnego pełnomocnika. Udział ten ma na celu zachowanie odpowiednich procedur, zgodności z przepisami oraz aktami wewnętrznymi podmiotów podczas posiedzeń organów spółek kapitałowych. Ma to ogromne znaczenie w kontekście możliwości zaskarżenia niektórych czynności tych organów, ale również dla zapewnienia prawidłowości podejmowanych decyzji prze te organy i w konsekwencji ważności podejmowanych przez spółkę czynności prawnych takich jak umowy, podwyższenia kapitałów, emisja akcji itd.

DANE KONTAKTOWE

Adres firmy:

ul. Ligonia 30/3 (I piętro)
40-036 Katowice

Błażej Nowak Radca prawny
tel. 727-510-742
e-mail: kancelaria@antelegem.pl