Prawnik Katowice - kancelaria radców prawnych Antelegem - Katowice
Premia Łacińska - "Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione ius habent aequum praesidium legis habere" - tzn. Wszyscy są równie wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej.

Sporządzenie umów


W obecnych czasach bardzo ważne jest, aby zawierane przez nas umowy były sporządzone w formie pisemnej. Dobrze byłoby przy tym, aby były one skonstruowane w taki sposób, aby chroniła i zabezpieczała nasze interesy. Pamiętaj, że raz podpisana umowa może być zmieniona jedynie za zgodą drugiej strony. Jeśli raz podpiszesz niekorzystna dla siebie umowę będziesz musiał ponieść z tego tytułu konsekwencje prawne.

Dlatego też lepiej „zapobiegać niż leczyć” skontaktować się z profesjonalistami, którzy uchronią Cię przed negatywnymi konsekwencjami zawartej przez Ciebie umowy. Oferujemy sporządzanie umów cywilnoprawnych typu umowa najmu, umowa pożyczki, umowa dzierżawy, umowa sprzedaży, umowa zlecenie itd.

DANE KONTAKTOWE

Adres firmy:

ul. Ligonia 30/3 (I piętro)
40-036 Katowice

Błażej Nowak Radca prawny
tel. 727-510-742
e-mail: kancelaria@antelegem.pl