Prawnik Katowice - kancelaria radców prawnych Antelegem - Katowice
Premia Łacińska - "Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione ius habent aequum praesidium legis habere" - tzn. Wszyscy są równie wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej.

Reprezentacja w postępowaniach sądowych


Ze względu na ilość spraw znajdujących się aktualnie w sądach postępowania sądowe są prowadzone w sposób nastawiony na ich szybkie rozstrzygnięcie. Do tego dochodzą skomplikowane przepisy oraz procedury, w których nie każdy jest w stanie się odnaleźć. Niewielki błąd w trakcie postępowania może nas wiele kosztować. Dlatego też warto jest zaufać specjalistom i zwiększyć maksymalnie szanse na zakończenie swojej sprawy sądowej pozytywnie.

Oferujemy reprezentowanie w postępowaniach sądowych, w których występujecie Państwo w charakterze strony, uczestnika, wnioskodawcy, wierzyciela lub w innym charakterze w postępowaniach procesowych (o zapłatę np. należności z faktur, umów, pożyczek, odszkodowań, o zwrot nienależnie pobranych świadczeń np. opłat likwidacyjnych, warunkowych itd, o ustalenie, uzgodnienie treści księgi wieczystej), w postępowaniach nieprocesowych (zniesienie współwłasności, zasiedzenie, dział spadku, podział majątku, stwierdzenie nabycia spadku), w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających oraz w postępowaniach upadłościowych i naprawczych.

DANE KONTAKTOWE

Adres firmy:

ul. Ligonia 30/3 (I piętro)
40-036 Katowice

Błażej Nowak Radca prawny
tel. 727-510-742
e-mail: kancelaria@antelegem.pl