Prawnik Katowice - kancelaria radców prawnych Antelegem - Katowice
Premia Łacińska - "Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione ius habent aequum praesidium legis habere" - tzn. Wszyscy są równie wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej.

PORADY ONLINE

Za pomocą formularza porad on-line możecie Państwo uzyskać rozwiązanie swojego problemu prawnego w szybkim czasie bez konieczności wychodzenia z domu. Aby uzyskać poradę on-line należy prawidłowo wypełnić formularz kontaktowy.

1. Należy wypełnić prawidłowo wszystkie pola formularza on-line z dokładnym opisem problemu prawnego lub przesłać wiadomość e-mail na adres kancelaria@antelegem.pl z załączeniem skanów dokumentów dotyczących sprawy niezbędnych dla udzielenia porady.

2. Od przesłania prawidłowo wypełnionego formularza lub wiadomości e-mail prześlemy na wskazany przez Państwa adres e-mail w ciągu 24 godzin potwierdzenie złożenia zapytania wraz z informacją o wysokości wynagrodzenia za  udzielenie porady prawnej on-line, terminie jej wykonania, oraz informacją o nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić zaliczkę w wysokości 50% wynagrodzenia za wykonanie usługi.

3. Następnie w celu uzyskania porady należy potwierdzić akceptację warunków na adres e-mail Kancelarii oraz wpłacić 50% zaliczki na poczet wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy.

4. Porada prawna on-line zostanie udzielona w terminie podanym w potwierdzeniu złożenia zapytania liczonym od dnia otrzymania zaliczki.

Uwaga: w celu przyspieszenia uzyskania porady prawnej on-line można wysłać e-maila na adres Kancelarii z załączonym bankowym potwierdzeniem wykonania przelewu zaliczki. W przypadku braku niezbędnych informacji lub dokumentów Kancelaria zwróci się do Państwa o uzupełnienie zapytania. W takim przypadku termin, o którym mowa w pkt. 2 biegnie od dnia uzupełnienia informacji lub dokumentów.

Prześlij zapytanie:

Imię i nazwisko (wymagane):

Adres email (wymagane):

Treść wiadomości: